Radio Arya

انتخاب آریایی

جهان امروز درگیر تغییرات اقتصادی جدی نسبت به صده پیش شده است .

در سلسله مقالات جمعیت؛توسعه به بررسی نمودهای جمعیت و نقش آن در توسعه جوامع خواهیم پرداخت.

فارسیТоҷикӣ